Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
15.05. Međunarodni dan porodice
4. januara 2017.
O.Š. „Prva Vojvođanska Brigada“
4. januara 2017.

20.05.2015. Zdravlje nema alternativu

MZ „Sava Kovačević“ DZ „Novi Sad – Preventivni centar i učenice MSTIII1 Medicinske škole „Dositej Obradović“ u proveri zdravlja naših sugrađana.

 

IZVEŠTAJ O RADU U ZAJEDNICI

Datum: 20.05.2015.

Mesto:  MZ. „Sava Kovačević“,Novi Sad

Vreme održavanja: 8.00-11.00h

Tema: „Zdravlje nema alternativu“

 

Cilj:Ukazati na značaj faktora rizika u nastanku hroničnih masovnih nezaraznih bolesti,sa posebnim osvrtom na dijabetes, bolesti srca i maligne bolesti kao i podizanje svesti građana o neophodnosti prevencije, ranog otkrivanja,preventivnih  pregleda i blagovremenog započinjanja lečenja otkrivenih faktora rizika.

Konkretan cilj: Omogućiti građanima da saznaju koje su opasnosti i rizici vezani za faktore rizika poput gojaznosti, povišenog krvnog pritiska i pušenja Proveriti vrednosti šećera, holesterola i triglicerida  u krvi i prekontrolisati vrednost krvnog pritiska.

Ciljna grupa: Sugrađani sa područja MZ „Sava Kovačević“

Opis aktivnosti  – antropometrijska merenja

– kontrola TA

– kontrola ŠUK-a, CH,TR

– individualni razgovori

– podela zdravstveno vaspitnog materijala

 

Metod rada:  – individualni rad

Sredstva: –  aparat za merenje ŠUK-a , TA,CH,TR( tračice za CH i TR kupili iz MZ)

– vaga za merenje,santimetar

– zdravstveno vaspitni materijal

Nosioci aktivnosti:  – Centar za preventivne zdravstvene usluge DZ „Novi Sad“

  • sms Vesna Imbronjev
  • ms Aleksandra Jarić
  • Učenice medicinske škole „Dositej Obradović“ iz Novog Sada, MSTIII1:

Jovana Bosančić, Nikolina Vidović i Sanja Radovanović

Evaluacija:  – broj prisutnih 62

– kontrola TA  62

– merenja ŠUK-a, CH,TR,  62

– podeljeno brošura , agitki i drugog  zdravstveno vaspitnog materijala  100