Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Fizoterapeutski tehničar

Stepen obrazovanja: IV
Trajanje školovanja: 4 godine
Područje rada: zdravstvo, rehabilitacioni centri, sportske ustanove...

Tokom školovanja fizioterapeutski tehničar stiče teoretska i praktična znanja iz oblasti masaže, fizikalne terapije, hidroterapije i kineziterapije, što ga čini atraktivnim obrazovnim profilom sa velikom mogućnošću primene u zdravstvu. Obučeni fizioterapeuti su veoma traženi, a naš školski centar pruža vrhunska teoretska i praktična znanja iz ove oblasti.
Sticanjem diplome fiziotarapeutskog tehničara omogućavaš sebi niz atraktivnih radnih mesta, a što je najvažnije i mogućnost nastavka školovanja i usavršavanja.

Preuzmite nastavni plan i program: stari i novi

Prvi razred

Naziv predmeta

Drugi razred

Naziv predmeta

 • STARI PROGRAM
  PRVI RAZRED

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Istorija
 • Muzička umetnost
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Geografija
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija
 • Anatomija i fiziologija
 • Latinski jezik
 • Zdravstvena nega i rehabilitacija
 • Prva pomoć
 • Građansko vaspitanje
 • Verska nastava

 • NOVI PROGRAM
  PRVI RAZRED

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Istorija
 • Likovna kultura
 • Geografija
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija
 • Anatomija i fiziologija
 • Zdravstvena nega i rehabilitacija
 • Latinski jezik
 • Prva pomoć
 • Građansko vaspitanje
 • Verska nastava

 • STARI PROGRAM
  DRUGI RAZRED

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Istorija
 • Likovna kultura
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija
 • Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem
 • Mikrobiologija sa epidemiologijom
 • Patologija
 • Psihologija
 • Farmakologija
 • Osnove masaže
 • Građansko vaspitanje
 • Verska nastava

 • NOVI PROGRAM
  DRUGI RAZRED

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Fizika
 • Biologija
 • Patologija
 • Mikrobiologija sa epidemiologjiom
 • Higijena i zdravstveno vaspitanje
 • Farmakologija
 • Zdravstvena psihologija
 • Medicinska etika
 • Kineziologija
 • Masaža
 • Građansko vaspitanje
 • Verska nastavaTreći razred

Naziv predmeta

Četvrti razred

Naziv predmeta

 • STARI PROGRAM
  TREĆI RAZRED

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Sociologija
 • Fizičko vaspitanje
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija
 • Fizikalna terapija
 • Kineziologija
 • Osnove kliničke medicine
 • Građansko vaspitanje
 • Verska nastava

 • NOVI PROGRAM
  TREĆI RAZRED

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Sociologija sa pravima građana
 • Kineziologija
 • Masaža
 • Medicinska biohemija
 • Osnove kliničke medicine
 • Fizikalna terapija
 • Građansko vaspitanje
 • Verska nastava

 • IZBORNI PREDMET

 • Ishrana
 • Kultura tela
 • Muzička kultura
 • Biologija
 • Medicinska geografija
 • Istorija (Odabrane teme)
 • Hemija
 • Hemija biomolekula
 • Fizika

 • STARI PROGRAM
  ČETVRTI RAZRED

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Filozofija
 • Fizičko vaspitanje
 • Fizika
 • Ustav i prava građana
 • Fizikalna terapija
 • Medicinska biohemija
 • Kineziterapija
 • Specijalna rehabilitacija
 • Građansko vaspitanje
 • Verska nastava

 • NOVI PROGRAM
  ČETVRTI RAZRED

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Fizikalna terapija
 • Kineziterapija
 • Specijalna rehabilitacija
 • Preduzetništvo
 • Građansko vaspitanje
 • Verska nastava

 • IZBORNI PREDMET

 • Neurologija
 • Medicinska informatika
 • Hemija
 • Hemija biomolekula
 • Fizika


Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net