Medicinska sestra – tehničar za anesteziju,reanimaciju i intezivnu negu

Stepen obrazovanja: V
Trajanje školovanja: 1 godina
Područje rada: Zdravstvo i socijalna zaštita