Medicinski tehničar (za rad u radiologiji)

Stepen obrazovanja: V
Trajanje školovanja: 1 godina
Područje rada: Zdravstvo i socijalna zaštita

Medicinska sestra - tehničar za rad u radiologiji (V stepen) tokom specijalizacije od godinu dana obrazovanja stiče potrebna stručna znanja iz radiološke fizike i tehnike radiografije i praktično se osposobljava za pravilno izvođenje radiografskih snimanja i drugih radioloških dijagnostičkih procedura.