Medicinska sestra – tehničar (za rad u opštoj medicini)

Stepen obrazovanja: V
Trajanje školovanja: 1 godina
Područje rada: Zdravstvo i socijalna zaštita

Medicinska sestra - tehničar za rad u opštoj medicini (V stepen) tokom specijalizacije od godinu dana stiče teorijska znanja o profesionalnim zadacima u pordručju rada opšte medicine, osposobljava se za obavljanje zdravstvenog vaspitanja u svim oblastima rada: dispanzerima, savetovalištima, isturenim ambulantama i u kućnom lečenju.