Fizoterapeutski tehničar

Stepen obrazovanja: IV
Trajanje školovanja: 4 godine
Područje rada: zdravstvo, rehabilitacioni centri, sportske ustanove...

Tokom školovanja fizioterapeutski tehničar stiče teoretska i praktična znanja iz oblasti masaže, fizikalne terapije, hidroterapije i kineziterapije, što ga čini atraktivnim obrazovnim profilom sa velikom mogućnošću primene u zdravstvu. Obučeni fizioterapeuti su veoma traženi, a naš školski centar pruža vrhunska teoretska i praktična znanja iz ove oblasti.
Sticanjem diplome fiziotarapeutskog tehničara omogućavaš sebi niz atraktivnih radnih mesta, a što je najvažnije i mogućnost nastavka školovanja i usavršavanja.

Preuzmite nastavni plan i program: stari i novi

Prvi razred

Naziv predmeta

Drugi razred

Naziv predmeta

 • NOVI PROGRAM
  PRVI RAZRED

 • Anatomija i fiziologija
 • Biologija
 • Fizičko vaspitanje
 • Fizika
 • Geografija
 • Građansko vaspitanje
 • Hemija
 • Istorija
 • Latinski jezik
 • Likovna kultura
 • Matematika
 • Prva pomoć
 • Računarstvo i informatika
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik - Engleski
 • Strani jezik - Ruski
 • Zdravstvena nega i rehabilitacija
 • Verska nastava

 • NOVI PROGRAM
  DRUGI RAZRED

 • Biologija
 • Farmakologija
 • Fizičko vaspitanje
 • Fizika
 • Građansko vaspitanje
 • Higijena i zdravstveno vaspitanje
 • Kineziologija
 • Masaža
 • Matematika
 • Medicinska etika
 • Mikrobiologija sa epidemiologjiom
 • Patologija
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik - Engleski
 • Strani jezik - Ruski
 • Zdravstvena nega
 • Zdravstvena psihologija
 • Verska nastavaTreći razred

Naziv predmeta

Četvrti razred

Naziv predmeta

 • NOVI PROGRAM
  TREĆI RAZRED

 • Fizičko vaspitanje
 • Fizikalna terapija
 • Građansko vaspitanje
 • Interna medicina
 • Ishrana - izborni
 • Kineziologija
 • Kultura tela - izborni
 • Masaža
 • Matematika
 • Medicinska biohemija
 • Osnove kliničke medicine
 • Sociologija sa pravima građana
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik - Engleski
 • Strani jezik - Ruski
 • Zdravstvena nega
 • Verska nastava

 • NOVI PROGRAM
  ČETVRTI RAZRED

 • Fizičko vaspitanje
 • Fizikalna terapija
 • Građansko vaspitanje
 • Hirurgija
 • Interna medicina
 • Kineziterapija
 • Matematika
 • Medicinska informatika - izborni
 • Neurologija - izborni
 • Preduzetništvo
 • Psihijatrija
 • Specijalna rehabilitacija
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik - Engleski
 • Strani jezik - Ruski
 • Zdravstvena nega
 • Verska nastava