Stepen obrazovanja: IV
Trajanje školovanja: 4 godine
Područje rada: Apotekarstvo, industrija lekova, veltrgovine lekovima..

. Farmaceutski tehničar spada u jedno od najpopularnijih i najtraženijih zanimanja. Veoma velika mogućnost zapošljavanja, mogućnost nastavka školovanja i studiranja svrstavaju ga u sam vrh obrazovnih smerova.
Tokom školovanja farmaceutski tehničar stiče znanje iz oblasti farmaceutsko-tehnološke pripremljenosti za izradu sirovina u proizvodnji farmaceutskih preparata, lekovitih preparata, lekova; ovladava procesom skladištenja lekova i ostalih farmaceutskih preparata, vođenjem administrativnih poslova vezenih za proizvodnju u farmaciji.
Farmaceutski tehničari su obučeni da primenjuju klasične i moderne farmaceutske tehnike u izradi i proizvodnji farmaceutskih proizvoda. Stiču znanje u rukovanju i održavanju pribora, apata i instrumenata u farmaceutskoj proizvodnji.

Preuzmite nastavni plan i program: stari i novi

Prvi razred

Naziv predmeta

Drugi razred

Naziv predmeta

 • NOVI PROGRAM
  PRVI RAZRED

 • Anatomija i fiziologija
 • Biologija
 • Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci
 • Fizičko vaspitanje
 • Fizika
 • Geografija
 • Građansko vaspitanje
 • Hemija
 • Higijena i zdravstveno vaspitanje
 • Istorija
 • Latinski jezik
 • Likovna kultura
 • Matematika
 • Medicinska etika
 • Prva pomoć
 • Računarstvo i informatika
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik - Engleski
 • Strani jezik - Ruski
 • Verska nastava

 • NOVI PROGRAM
  DRUGI RAZRED

 • Analitička hemija
 • Biologija
 • Farmaceutska tehnologija
 • Farmakognozija sa fitoterapijom
 • Fizičko vaspitanje
 • Građansko vaspitanje
 • Hemija
 • Matematika
 • Mikrobiologija sa epidemiologijom
 • Organizacija farmaceutske delatnosti
 • Patofiziologija
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik - Engleski
 • Strani jezik - Ruski
 • Verska nastavaTreći razred

Naziv predmeta

Četvrti razred

Naziv predmeta

 • NOVI PROGRAM
  TREĆI RAZRED

 • Farmaceutska tehnologija
 • Farmakognozija sa fitoterapijom
 • Farmaceutska hemija sa analitikom lekova
 • Fizičko vaspitanje
 • Građansko vaspitanje
 • Ishrana
 • Matematika
 • Medicinska biohemija
 • Medicinska informatika - izborni
 • Osnovi kliničke farmacije
 • Sociologija sa pravima građana
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik - Engleski
 • Strani jezik - Ruski
 • Toksikologija
 • Zdravstvena psihologija
 • Verska nastava

 • NOVI PROGRAM
  ČETVRTI RAZRED

 • Bromatologija sa dijetetikom
 • Dermatologija - izborni
 • Farmaceutska tehnologija
 • Farmaceutska hemija sa analitikom lekova
 • Farmakologija i farmakoterapija
 • Fizičko vaspitanje
 • Građansko vaspitanje
 • Kozmetologjia
 • Kultura tela
 • Matematika
 • Preduzetništvo
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik - Engleski
 • Strani jezik - Ruski
 • Verska nastava