Dokumentacija potrebna za upis za redovno školovanje

Uslovi za upis za obrazovne profile

 
  • Medicinska sestra - tehničar (IV stepen)
  • Medicinska sestra - Vaspitač (IV stepen)
  • Laboratorijski tehničar (IV stepen)
  • Farmaceutski tehničar (IV stepen)
  • Fizoterapeutski tehničar (IV stepen)
 

 
Dokumentacija potrebna za upis na redovno školovanje

1. Overene fotokopije svedočanstva svih razreda
2. Izvod iz matične knjige rođenih
3. Lekarsko uverenje za upis u medicinsku školu

 

Vanredno školovanje, prekvalifikacija, dokvalifikacija, završetak započetog školovanja, specijalizacija

 
Dokumentacija potrebna za upis

1. Prijava za upis
2. Overena fotokopija diplome
3. Overene fotokopije svedočanstva svih završenih razreda
4. Fotokopija lične karte
5. Fotokpija izvoda iz matične knjige rođenih
6. Lekarsko uverenje za upis u medicinsku školu

 

Preuzimanje ostalih obrazaca

 
  • Prijava za polaganje ispita za vanredne učenike