Medicinska sestra – tehničar (za rad u gerijatriji)

Stepen obrazovanja: V
Trajanje školovanja: 1 godina
Područje rada: Zdravstvo i socijalna zaštita

Medicinska sestra - tehničar za rad u gerijatriji (V stepen) tokom specijalizacije od godinu dana obrazovanja proširuje teorijska i praktična stručna znanja iz oblasti gerontologije i brige o starim osobama, što uključuje prevenciju, tretman i rehabilitaciju starih osoba u kućnim uslovima, socijalnim i zdravstvenim ustanovama.